XXXIX sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 9 luty 2021 12:19

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 18 lutego 2021 roku o godz.  1500  odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym (w formie wideokonferencji).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021 - 2025”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2021 - 2025”.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Białostockiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 – 2034.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej Białystok – Augustów.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 12. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

 

Białystok, 9 luty 2021 r.