XXXIX Sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 19 luty 2021 10:58

Powiat Białostocki kupi dodatkowy sprzęt do utrzymania dróg. Radni podczas czwartkowej (18.02.2021 r.) zdalnej sesji zatwierdzili zmiany w budżecie, zaproponowane przez Zarząd Powiatu Białostockiego. Powiatowy Zarząd Dróg otrzyma do dyspozycji równiarkę, która przyda się nie tylko zimą, a również latem do wyrównywania nawierzchni dróg. Kupione też będą 2 mniejsze ciągniki wraz z osprzętem, do zimowego i letniego utrzymania dróg. 

Powiat Białostocki ma ponad 1100 km dróg. To największy powiat w kraju. – Obecna sytuacja pogodowa pokazuje, że należy liczyć się z powrotem śnieżnych zim, a chcemy zapewnić mieszkańcom należyty stan dróg, co nie jest łatwe – podkreśla starosta Jan Perkowski. Powiat Białostocki planuje też zakup 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Jałówce i DPS w Choroszczy. Liczy, że uda się na ich zakup pozyskać dofinansowanie  z zewnątrz.

Na czwartkowej sesji radni przyjęli też „Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025”, opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

- Osoby niepełnosprawne często są wycofane, nie są aktywnymi poszukiwaczami ofert na rynku pracy, a mogą być naprawdę dobrymi pracownikami – mówił podczas sesji dyrektor PUP Piotr Matusiak. Radni na czwartkowej sesji zatwierdzili też „Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021 – 2025”, opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła też stanowisko, w którym zdecydowanie opowiada się za budową drogi krajowej nr 8 (Białystok - Augustów - Suwałki) jako drogi ekspresowej dwujezdniowej, przebiegiem tras Via Carpatia i Via Baltica trasą drogi krajowej nr 8 (Białystok – Korycin – Suchowola – Sztabin – Augustów), modernizacją drogi krajowej nr 65 (Białystok – Mońki – Grajewo – Ełk) – jako drogi ekspresowej lub klasy drogi GP dwujezdniowej tzw. „szybkiego ruchu”.

W stanowisku czytamy: „Powiat Białostocki wskazuje na ważność dróg krajowych nr 8 i nr 65 w województwie podlaskim, bardzo istotnych także dla Powiatu Białostockiego. Uważamy, że bezwzględnie te dwie ważne trasy powinny być wykonane w parametrach drogi ekspresowej lub zbliżonych (klasa GP). Jednak pierwszeństwo – jako drogi ekspresowej należy się drodze krajowej nr 8. Zdecydowanie opowiadamy się także za tym, aby międzynarodowe trasy Via Carpatia i - we wspólnym przebiegu - Via Baltica przebiegały drogą krajową nr 8, gdyż jest to droga najkrótsza (co ma znaczenie także w ruchu międzynarodowym), najbardziej typowana do przebudowy jako drogi ekspresowej i trasy międzynarodowej przez mieszkańców regionu, najmniej uciążliwa dla środowiska (przecięcie Doliny Biebrzy jest nieporównywalnie mniejsze pod Sztabinem niż w okolicach Osowca), mogąca mieć najlepszy wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny województwa, zapewniając spójność komunikacyjną. Był to wariant, jako drogi ekspresowej, wcześniej planowany, od którego jednak odstąpiono. Wariant ten najszybciej i najlepiej łączy stolicę regionu, aglomerację białostocką i ogromną część regionu z północną częścią województwa oraz z Litwą, Łotwą i Estonią. Łączy bezpośrednio z Augustowem i Suwałkami, ale także jest wiodącą dla rozwoju powiatów sokólskiego, augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i in.). Trasa ta ma kilkakrotnie większe obciążenie ruchem pojazdów ciężarowych i znacznie większe samochodów osobowych niż DK nr 65.

Odejście przed laty od tego wariantu i pozostawienie jej w parametrach drogi jednojezdniowej (poza odcinkiem drogi dwupasmowej Białystok – Katrynka) uznajemy za wielki błąd. Wyrażamy zadowolenie, że obecnie wariant dostosowania drogi krajowej nr 8 jako trasy szybkiego ruchu powrócił w obecnych konsultacjach i w analizach. Za wariantem tym się opowiadamy jako przebiegu tras Via Baltica i Via Carpatia, a w każdym wypadku jako trasy szybkiego ruchu. 

Uważamy też, że droga krajowa nr 65 powinna być drogą ekspresową lub w parametrach zbliżonych do drogi ekspresowej dwujezdniowej (czteropasmowej) – klasy GP.