XLII sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 23 kwiecień 2021 14:17

Jedną z ważniejszych decyzji czwartkowej (22.04.2021) sesji było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021. Przewidują one wsparcie Policji i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Komenda Miejska Policji w Białymstoku wystąpiła z prośbą o wsparcie finansowe zakupu dwóch psów służbowych, niezbędnych podczas działań prewencyjnych na terenie powiatu. Dotacja dla KMP w Białymstoku wyniesie 15 000 zł. Powiat Białostocki dofinansuje też zakup samochodu osobowego dla KMP w wersji nieoznakowanej – dotacja 40 000 zł.

Ponadto radni zatwierdzili udzielenie dotacji Komendzie Wojewódzkiej Policji na zakup myjki do pistoletów lakierniczych i mobilnego podnośnika nożycowego na potrzeby Stacji Obsługi Wydziału Transportu KWP w wysokości 15 000 zł.

Wsparcie dostaną także strażacy OSP w powiecie. Po 40 000 zł na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzymają jednostki: OSP Nowodworce, OSP Wojszki, OSP Ryboły.

Niższe kwoty dofinansowania dostaną inne jednostki, planujące np. prace remontowe czy mniejsze zakupy (patrz załącznik). Łącznie kwota wsparcia OSP z budżetu powiatu wyniesie 170 tys. zł.

Podczas czwartkowej sesji Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2020 rok w wysokości 2,5 mln zł. "Za" głosowało 25 radnych, 1 nie głosował, 1 był nieobecny. - Głosowanie potwierdza, że wszyscy radni widzą potrzebę istnienia szpitala. To kwota, za którą można by wybudować 2 km drogi, ale ile za to będzie można żyć ocalić - mówił po głosowaniu starosta Jan Perkowski.

Wnioski OSP z przyznanymi kwotami (.docx 14.17 kB)