Ogłoszenia o sesjach Rady Powiatu

 • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

  Ilustracja do artykułu kom_budżetu_i_fin.png
  2018-12-13 09:36:44

  W dniu 19 grudnia 2018 roku o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

 • Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

  Ilustracja do artykułu oswiata.png
  2018-12-12 11:47:04

  W dniu 13 grudnia 2018 r. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Punkcie Usług Turystycznych „Bukowisko”, ul. abp. gen. M. Chodakowskiego 3 w Supraślu o godz. 13:00

 • Wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej

  Ilustracja do artykułu kom_infrastruktura_tech.png
  2018-12-12 11:27:10

  W dniu 13 grudnia 2018 r. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Punkcie Usług Turystycznych „Bukowisko”, ul. abp. gen. M. Chodakowskiego 3 w Supraślu o godz. 13:00

 • Posiedzenie wyjazdowe Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu

  Ilustracja do artykułu kom_turystyki.png
  2018-12-12 11:16:06

  W dniu 13 grudnia 2018 roku o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w siedzibie Punktu Usług Turystycznych - PUT „BUKOWISKO” w Supraślu, ul. abp. gen. M. Chodakowskiego 3

 • IV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

  Ilustracja do artykułu radapowiatu.png
  2018-12-12 07:56:19

  W dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 10:00, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się IV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Sesje Rady Powiatu