XXXVIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 12 styczeń 2021 15:13

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 21 stycznia 2021 roku o godz.  1400  odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym (w formie wideokonferencji).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 – 2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka „Uśmiech Anioła”
  w Krasnem oraz nadania statutu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Supraślu oraz nadania statutu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Supraślu.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spawie określenia przystanków komunikacyjnych,których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Supraślu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na łączny okres przekraczający 3 lata.
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2020.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 16. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

  

Białystok, 12 stycznia 2021 r.