XXXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 14 październik 2020 07:20

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 22 października 2020 roku o godz. 1300 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym w formie wideokonferencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
  na lata 2020 - 2034.
 5. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego
  za I półrocze 2020 roku.
 6. Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 9. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz podsumowanie pracy szkół i placówek oświatowych.
 10. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Powiatu Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 11. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Przyjęcie protokołów z obrad XXXII i XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Białystok, 13 października 2020 r.