XXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 22 kwiecień 2020 08:09

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 23 kwietnia 2020 roku (czwartek) o godz. 1600, odbędzie się XXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.    

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej - informacja PCPR
  w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2019 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2020 r.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - informacja
  z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2019 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 r.
 6. Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
  w 2019 r. oraz informacji o sytuacji na rynku pracy w 2019 roku.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2019 r.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
 12. Zamknięcie obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

                                              Podpisał: 

Zenon Żukowski

   Przewodniczący Rady

Białystok, 21 kwietnia 2020 r.