XXVI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 7 kwiecień 2020 12:40

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 9 kwietnia 2020 roku (czwartek) o godz. 1500odbędzie się XXVI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.    

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok.
  5. Zamknięcie obrad XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady