XLIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 9 czerwiec 2021 14:00

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 11 czerwca 2021 roku (piątek) o godz. 1400odbędzie się XLIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.    

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 - 2034.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Powiatu Białostockiego za lata 2020 i 2021.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/271/2021 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej
    Św. Trójcy w Supraślu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/299/2021 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka.
  8. Zamknięcie obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady       

 

Białystok, 9 czerwca 2021 r.