Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym

Dodana: 13 listopad 2020 13:47

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 19 listopada 2020 r. o godzinie 1400 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinasowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Zapoznanie się z informacją z działalności Wydziału Spraw Społecznych
  i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
 6. Sprawy różne:
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
  i Spraw Rodziny z dnia 22 października 2020 r.

Podpisała:

Sylwia Rząca

Przewodnicząca Komisji

 

Białystok, 13 listopada 2020 r.