Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny

Dodana: 13 styczeń 2021 14:29

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 19 stycznia 2021 r. o godzinie 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 - 2034.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka „Uśmiech Anioła” w Krasnem oraz nadania statutu.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Supraślu oraz nadania statutu.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Supraślu.
  7. Sprawy różne.

Podpisała:

Sylwia Rząca

Przewodnicząca Komisji

Białystok, 13 stycznia 2021 r.