Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Dodana: 9 grudzień 2020 07:07

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 14 grudnia 2020 roku o godzinie 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.  

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego.
  2. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2020 rok.
  3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.          
  4. Sprawy różne:
    1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 9 listopada 2020 r.

Podpisał:

      Andrzej Gąsowski

Przewodniczacy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

Białystok, 8 grudnia 2020 r.