Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Dodana: 11 grudzień 2020 13:04

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 15 grudnia 2020 roku o godzinie 1415 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rolnictwa i Środowiska.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2021 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021-2034.
  4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2020 rok.
  5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.
  6. Sprawy różne:
    1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 17 listopada 2020 r.

 

 

 

                                                                                                                                      Podpisał:

                                                                                                                                         Jan Kaczan

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska

 

Białystok, 11 grudnia 2020 r.