Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 12 czerwiec 2020 13:29

Informuję, iż w dniu 18 czerwca 2020 roku o godzinie 1530 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rolnictwa i Środowiska.
  2. Zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
  4. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu
    za 2019 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
  7. Sprawy różne:
  8. przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 19 lutego 2020 r.

 

Podpisał:

Jan Kaczan

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska

Białystok, 10 czerwca 2020 r.