Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska

Dodana: 13 listopad 2020 14:03

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 17 listopada 2020 roku o godzinie 1530 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rolnictwa i Środowiska.
  2. Zapoznanie się z informacją z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
  3. Sprawy różne:
    1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r.

 

Podpisał:

Jan Kaczan

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska