Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 10 grudzień 2020 12:04

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 14 grudnia 2020 roku o godzinie 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Komisji Rewizyjnej.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2021 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 - 2034.
  4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2020 rok.
  5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.
  6. Przyjęcie protokołu z dnia 4 czerwca 2020 r.
  7. Sprawy różne.

                                                                             

Podpisał:

Bogdan Zdanowicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej