Posiedzenie Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 8 czerwiec 2020 10:11

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 9 czerwca 2020 roku o godzinie 1615 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu.
  2. Informacja na temat herbu i flagi Powiatu Białostockiego.
  3. Zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
  5. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2019 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
  8. Sprawy różne:
    1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 20 maja 2020 r.

 

Podpisała:

Bożena Bieryło

Przewodnicząca

Komisji Promocji, Turytyki i Rozwoju Powiatu

Białystok, 5 czerwca 2020 r.