Posiedzenie Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu

Dodana: 10 grudzień 2020 12:10

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 15 grudnia 2020 roku o godzinie 14:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2021 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 - 2034.
  4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2020 rok.
  5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.
  6. Sprawy różne:
  7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 17 listopada 2020 r.

 

 Podpisała:

 Bożena Bieryło

 Przewodnicząca

 Komisji Promocji, Turytyki i Rozwoju Powiatu

 

 

Białystok, 10 grudnia 2020 r.