Posiedzenie Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu

Dodana: 13 listopad 2020 13:54

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 17 listopada 2020 roku o godzinie 1530 odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
  3. Zapoznanie się informacją z działalności Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2020 rok.
  4. Sprawy różne:

a) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 9 czerwca 2020 r.

 

 

Podpisała:

Bożena Bieryło

Przewodnicząca

Komisji Promocji, Turytyki i Rozwoju Powiatu

 

Białystok, 13 listopada 2020 r.