Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Dodana: 12 czerwiec 2020 13:35

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 15 czerwca 2020 roku o godzinie 1400 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.
  2. Zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
  4. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2019 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
  7. Sprawy różne.

 Podpisał:

 Henryk Suchocki

 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury

i Kultury Fizycznej 

Białystok, 10 czerwca 2020 roku.