Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 15 maj 2020 08:12

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 18 maja 2020 roku o godzinie 1200 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna), odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2020 rok.
  3. Informacja Zarządu o naborze do szkół powiatu białostockiego w latach 2018/2019 oraz 2019/2020 (z wyłączeniem Zespołu Szkół w Michałowie) i perspektywa naboru na obecny rok szkolny.
  4. Sprawy różne:
    1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 20 stycznia 2020 r.

Podpisał:

Henryk Suchocki

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury

i Kultury Fizycznej

 

Białystok, 20 stycznia 2020 roku.