Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu

Dodana: 10 grudzień 2020 12:13

OGŁOSZENIe

Informuję, iż 15 grudnia 2020 roku o godzinie 14:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2021 rok.

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 - 2034.

4.    Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2020 rok.

5.    Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.          

6.    Sprawy różne:

a)przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 19 października 2020 r.

                                                                       Podpisał:

                                                          

                                                                       Henryk Suchocki

                                                                       Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury

i Kultury Fizycznej