Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Dodana: 13 styczeń 2021 09:56

OGŁOSZENIE 

Informuję, iż 18 stycznia 2021 roku o godzinie 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 roku.
  3. Sprawy różne.

                                                                       Podpisał:

                                                          

Henryk Suchocki

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury

i Kultury Fizycznej

 

Białystok, 13 stycznia 2021 roku.