Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 10 czerwiec 2020 10:55

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 1530 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej.
 2. Zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 4. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu
  za 2019 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku byłej drogi wojewódzkiej nr 676 od km 13+913 do km 15+163
  w miejscowości Ogrodniczki i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszy wynajem lokalu użytkowego.
 11. Sprawy różne.

Podpisał:

Andrzej Babul

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

Białystok, 10 czerwca 2020 r.