Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 3 czerwiec 2020 11:09

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 8 czerwca 2020 r. o godz. 1600 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej.
  2. Plany inwestycyjne dróg powiatowych
  3. Sprawy różne:
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej z dnia 19 maja
    2020 r.

Podpisał:

Andrzej Babul

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

Białystok, 3 czerwca 2020 r.