Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 15 maj 2020 08:07

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 19 maja 2020 r. o godz. 1530 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna, parter).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na
  rok 2020.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, miejsc postojowych i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka.
 5. Informacja o przebiegu aktualnych inwestycji drogowych Powiatowego Zarządu Dróg
  w Białymstoku.
 6. Propozycja planu inwestycyjnego na 2020 rok.
 7. Sprawy różne:
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej z dnia 19 lutego
   2020 r.

Podpisał:

Andrzej Babul

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

Białystok, 13 maja 2020 r.