Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 10 grudzień 2020 14:59

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 15 grudnia 2020 r. o godz. 14:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2021 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 - 2034.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszy wynajem lokalu użytkowego.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym.
 8. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2020 rok.
 9. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.
 10. Sprawy różne:
 11. zapoznanie się z pismem mieszkańców Olmont,
 12. przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 17 listopada 2020 r.

 

  Podpisał:

                                                               Andrzej Babul

                                                                   Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

 

 

Białystok, 10 grudnia 2020 r.