Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej

Dodana: 13 styczeń 2021 14:21

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 - 2034.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w spawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2021 r.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej
    Św. Trójcy w Supraślu.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na łączny okres przekraczający 3 lata.
  8. Sprawy różne.

  Podpisał:

Andrzej Babul

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

 

Białystok, 13 stycznia 2021 r.