Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej

Dodana: 13 listopad 2020 13:51

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 1530 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.
 4. Zapoznanie się z projektem budżetu Powiatu Białostockiego na 2021 rok.
 5. Zapoznanie się z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021-2034.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet przysługujących Radny Powiatu Białostockiego.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 8. Zapoznanie się z informacją z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2020 rok.
 9. Zapoznanie się z informacją z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2020 rok.
 10. Zapoznanie się z informacją z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2020 rok.
 11. Sprawy różne:
  1. Zapoznanie się z pismem Wójta gminy Turośń Kościelna dotyczącym interpelacji Radnej gminy Turośń Kościelna w sprawie zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji związanej z budową chodnika we wsi Pomigacze.
 12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej z dnia 15 września 2020 r.

 

 

Podpisał:

Andrzej Babul

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

 

 

Białystok, 13 listopada 2020 r.