Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 13 maj 2020 12:40

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 20 maja 2020 roku o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020- 2034.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
  5. Sprawy różne:
    1. przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 lutego 2020 r.

 

 Podpisała:

Bożena Nienałtowska

Białystok, 13 maja 2020 r.