Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Dodana: 13 styczeń 2021 14:24

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 20 stycznia 2021 roku o godzinie 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 - 2034.
  4. Sprawy różne.

Podpisała:

Bożena Nienałtowska

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

 

Białystok, 13 stycznia 2021 r.