Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Dodana: 13 listopad 2020 13:57

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 18 listopada 2020 r. o godz. 1530 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020-2034.
 4. Zapoznanie się z projektem budżetu Powiatu Białostockiego na 2021 rok.
 5. Zapoznanie się z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021-2034.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.
 7. Sprawy różne:
  1. przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu
   20 października 2020 r.

 Podpisała:

Bożena Nienałtowska

 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

 

Białystok, 13 listopada 2020 r.