Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 26 maj 2020 15:01

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 5 czerwca 2020 roku o godzinie 15:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
  2. Podział środków finansowych na OSP z terenu Powiatu Białostockiego.
  3. Sprawy różne.

Podpisał:

Adam Backiel

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego

Białystok, 26 maja 2020 r.