Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 13 maj 2020 12:48

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 19 maja 2020 roku o godzinie 14:30 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
  2. Podział środków finansowych na OSP z terenu Powiatu Białostockiego.
  3. Sprawy różne:
    1. przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 16 grudnia 2019 r.

 Podpisał:

Adam Backiel

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego

Białystok, 13 maja 2020 r.