Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 10 grudzień 2020 14:55

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 14 grudnia 2020 roku o godzinie 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2021 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 - 2034.
  4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2020 rok.
  5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.
  6. Sprawy różne:
  7. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z 19 maja 2020 r., 5 czerwca 2020 r., 17 czerwca 2020 r. oraz 17 sierpnia 2020 r.

 

 

 

                                                                                        Podpisał:

                                                                                        Adam Backiel

                                                                                          Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
                                                                                                i Porządku Publicznego

 

 

 

 Białystok, 10 grudnia 2020 r.