II sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 23 listopad 2018 15:06

OGŁOSZENIE

 

W dniu 30 listopada 2018 roku (piątek) o godz. 1600,
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się II sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.    

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad II sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy oraz przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
  i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad II sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Białystok, 23 listopada 2018 r.