Informacje

  • Pobieranie osnowy w formacie dxf

    2019-11-27 08:53:16

    Informujemy, że do pozycji Eksportów danych z Ewmapy został dodany nowy rodzaj eksportu danych: Eksport osnowy I-III do formatu dxf. Eksport umożliwia wygenerowanie i pobranie pliku dxf z osnową klasy I-III (symbol i nr punktu) ze zgłoszonego obszaru.