Prośba do klientów Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Prośba do klientów Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku

W związku z epidemią występowania na terenie Polski koronawirusa uprasza się klientów Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Białymstoku o załatwianie możliwie jak największej ilości spraw elektronicznie poprzez geoportal powiatowy i tak:

  1. Zgłoszenia prac geodezyjnych możliwe są pod linkiem https://bialystok.geoportal2.pl/map/www/login.php.
  2. Zamawianie map do celów opiniodawczych w tym map do warunków zabudowy możliwe jest pod linkiem https://bialystok.geoportal2.pl/map/mat/mat.php po wcześniejszym utworzeniu własnego użytkownika tak jak w każdym sklepie internetowym możliwe jest również dokonanie płatności online i wysłanie mapy pod wskazany we wniosku adres.
  3. Narady Koordynacyjne związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzane są od 01.01.2020 roku elektronicznie dostęp do narad koordynacyjnych dostępny jest pod linkiem https://bialystok.geoportal2.pl/map/www/login.php po wcześniejszym podpisaniu umowy.
  4. Składanie wniosków na narady koordynacyjne od 01.01.2020 roku pod linkiem https://bialystok.geoportal2.pl/map/mat/mat.php - dotyczy projektantów.

Podpisano dnia 12.03.2020 roku

inż. Mirosława Drewnowska

Dyrektor Wydziału Geodezji

Katastru i Nieruchomości

Dodana: 13 marzec 2020 07:54

Zmodyfikowana: 13 marzec 2020 07:54