Pobieranie osnowy w formacie dxf

Informujemy, że do pozycji Eksportów danych z Ewmapy został dodany nowy rodzaj eksportu danych: Eksport osnowy I-III do formatu dxf.

Eksport umożliwia wygenerowanie i pobranie pliku dxf z osnową klasy I-III (symbol i nr punktu) ze zgłoszonego obszaru.

Dodana: 27 listopad 2019 08:53

Zmodyfikowana: 27 listopad 2019 08:53