Informacja w sprawie terminu uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Informacja w sprawie terminu uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

 

Informuje się, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku, poz. 65, 284, 471 ze zm.) za rok 2020 wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020 roku. Termin ten może być wydłużony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów (upoważnienie - art. 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Białystok dnia 03.04.2020 roku

 

inż. Mirosława Drewnowska

Dyrektor Wydziału Geodezji
Katastru i Nieruchomości
Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Dodana: 3 kwiecień 2020 14:33

Zmodyfikowana: 14 kwiecień 2020 12:56