Informacja dotycząca ZUD 381/08 na Gminie Dobrzyniewo Duże

Starosta Powiatu Białostockiego wykonujący zadania z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uprzejmie informuje wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz projektantów o konieczności uwzględniania w swoich opracowaniach  przebiegu sieci kanalizacyjnej, której przebieg uzgodniony został na posiedzeniu ZUD w Białymstoku w dniu 23.04.2008 roku  pod nr 381/08 wraz z późniejszymi aneksami. Powyższy projekt dotyczy całej gminy Dobrzyniewo Duże i posiada aktualne pozwolenie na budowę.

W związku z powyższym uprasza się geodetów oraz projektantów, aby w trakcie sporządzania różnego rodzaju opracowań, dotyczących   map do celów projektowych, jak również składanych na narady koordynacyjne  projektów sieci uzbrojenia terenu z gminy Dobrzyniewo Duże - każdorazowo pobierali kopię powyższego projektu na stanowisku d.s. koordynacji usytuowania  projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Białymstoku przy
ul. Mickiewicza 3 pok. Nr 53.  

  Z up. Starosty

inż. Mirosława Drewnowska

Dyrektor Wydziału Geodezji
Katastru i Nieruchomości

Dodana: 15 luty 2021 11:33

Zmodyfikowana: 15 luty 2021 11:33