Zarząd Powiatu Białostockiego – wsparcie Policji i OSP

Dodana: 22 kwiecień 2021 08:39

Komenda Miejska Policji w Białymstoku wystąpiła do Starosty Powiatu Białostockiego z prośbą o wsparcie finansowe zakupu dwóch psów służbowych, niezbędnych podczas działań prewencyjnych, związanych z lokalnymi zagrożeniami i porządkiem publicznym na terenie powiatu. Na wtorkowym posiedzeniu (20.04.2021 r) Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie, który przewiduje dotację dla KMP w Białymstoku w wysokości 15 000 zł. Zarząd Powiatu Białostockiego planuje też dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na drogach powiatu w wysokości 40 000 zł.

Zarząd Powiatu Białostockiego pozytywnie zaopiniował też projekt uchwały, dotyczący dofinansowania zakupu przez Komendę Wojewódzką Policji zakupu myjki do pistoletów lakierniczych i mobilnego podnośnika nożycowego na potrzeby Stacji Obsługi Wydziału Transportu KWP w wysokości 15 000 zł.

Ponadto Zarząd Powiatu Białostockiego  planuje też wsparcie jednostek OSP. Po 40 000 zł  na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych mają dostać jednostki OSP w: Nowodworcach, Wojszkach i Rybołach. Niższe kwoty dofinansowania mają dostać inne jednostki, planujące np. prace remontowe czy mniejsze zakupy. Łącznie kwota wsparcia OSP ma wynieść 170 tys. zł. Ostateczną decyzję podejmą radni Powiatu Białostockiego na sesji 22 kwietnia 2021.

Komenda Miejska Policji w Białymstoku wystąpiła do Starosty Powiatu Białostockiego z prośbą o wsparcie finansowe zakupu dwóch psów służbowych, niezbędnych podczas działań prewencyjnych, związanych z lokalnymi zagrożeniami i porządkiem publicznym na terenie powiatu. Na wtorkowym posiedzeniu (20.04.2021 r) Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie, który przewiduje dotację dla KMP w Białymstoku w wysokości 15 000 zł. Zarząd Powiatu Białostockiego planuje też dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na drogach powiatu w wysokości 40 000 zł.

Zarząd Powiatu Białostockiego pozytywnie zaopiniował też projekt uchwały, dotyczący dofinansowania zakupu przez Komendę Wojewódzką Policji zakupu myjki do pistoletów lakierniczych i mobilnego podnośnika nożycowego na potrzeby Stacji Obsługi Wydziału Transportu KWP w wysokości 15 000,00 zł.

Ponadto Zarząd Powiatu Białostockiego  planuje też wsparcie jednostek OSP. Po 40 000 zł  na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych mają dostać jednostki OSP w: Nowodworcach, Wojszkach i Rybołach. NIższe kwoty dofinansowania mają dostać inne jednostki, planujące np. prace remontowe czy mniejsze zakupy. Łącznie kwota wsparcia OSP ma wynieść 170 tys. zł. Ostateczną decyzję podejmą radni Powiatu Białostockiego na sesji 22 kwietnia 2021.