Ogólne

 • Rozstrzygnięcie Konkursu ofert w sferze kultury i sztuki

  Ilustracja do artykułu konkurs kuktura.jpg
  2021-04-13 14:10:35

  Zarząd Powiatu Białostockiego podjął uchwałę o wyborze ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2021. Wyłonione zadania są zgodne z celami, założeniami oraz zadaniami objętymi otwartym konkursem ofert.

 • Rozstrzygnięcie Konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  Ilustracja do artykułu konk sport.JPG
  2021-04-13 14:07:59

  Zarząd Powiatu Białostockiego podjął uchwałę o wyborze ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021. Wyłonione zadania są zgodne z celami, założeniami oraz zadaniami objętymi otwartym konkursem ofert.

 • Przejścia dla pieszych w powiecie mają być bezpieczniejsze!

  Ilustracja do artykułu b.jpg
  2021-04-09 14:14:05

  Powiat Białostocki złożył 32 wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, by poprawić bezpieczeństwo pieszych, przechodzących przez jezdnie. W głównej mierze skupiono się na obiektach, które już istnieją przy szkołach i przedszkolach.

 • Kwalifikacja wojskowa 2021

  Ilustracja do artykułu 001.jpg
  2021-04-09 14:13:41

  Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Komisje lekarskie oceniają stan zdrowia potencjalnych żołnierzy. Przed Powiatową Komisją Lekarską przy ul. Warszawskiej w Białymstoku będzie musiało się stawić 1228 osób.

 • Zarząd Powiatu obrady

  Ilustracja do artykułu 170175768_2905252376385833_483896463265327294_n.jpg
  2021-04-08 14:53:39

  Zarząd Powiatu Białostockiego ogłosił przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Choroszczy przy ul. 3 Maja o pow. 0,0961 ha. Działka znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.