Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych

Dodana: 25 lipiec 2016 09:17

Piotr Pyłkowski
Siedziba  stanowiska : Powiatowy Zarząd  Dróg  w  Białymstoku, ul. Szosa  Baranowicka  37, 15-522 Białystok I piętro pok. nr 16

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek  
w godzinach 7:00 - 15:00 
Tel. 85 740 22 17  wew. 42

Zadania  stanowiska:

1. Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu stałej i czasowej.

2. Nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z przekazanym do realizacji zatwierdzonym projektem.

3. Nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności.

4. Zasięganie opinii rzeczoznawców lub biegłych oraz Policji, Zarządu drogi i innych w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na jego bezpieczeństwo.

5. Wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń, w wyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Przeprowadzanie co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach podległych organowi zarządzającego ruchem.

7. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

8. Wydawanie zezwoleń na organizację imprez z wykorzystaniem dróg powiatowych i gminnych