Gospodarka odpadami – nowe zezwolenia

Dodana: 6 luty 2020 11:31

 Firmy, które przed 5 września 2018 roku uzyskały zezwolenia na: zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, mają obowiązek w terminie do 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1592). Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży w terminie kompletnego wniosku, uprawnienie do zbierania lub przetwarzania odpadów wygasa.