Wsparcie materialne dla Domu Dziecka w Krasnem

Dodana: 30 czerwiec 2020 09:58

Placówka w Krasnem otrzymała wsparcie od Kurii Metropolitarnej w Białymstoku i Zarządu Województwa Podlaskiego. W poniedziałek (29.06) metropolita abp. Tadeusz Wojda przekazał 25 tys. zł, wręczając zastępcy dyrektora Domu Dziecka w Krasnem Grażynie Zimnoch symboliczny czek, natomiast marszałek Artur Kosicki przekazał 80 litrów płynów do dezynfekcji i 600 maseczek ochronnych.

 

 

Dwa miesiące temu z inicjatywy kurii, księża z okolicznych parafii zaczęli zbierać pieniądze na pomoc podopiecznym Domu Dziecka w Krasnem. Jak podkreślił abp. Tadeusz Wojda, pomoc finansowa jest darem na pomoc w walce ze skutkami pandemii. Podobne działania duchowni przeprowadzili, wspierając także inne placówki pomocy społecznej. 

- Kiedy rozpoczęła się epidemia koronawirusa, to pomyśleliśmy jako archidiecezja, że należałoby włączyć się do walki z pandemią. Wobec tego, najpierw zwróciłem się z prośbą do pracowników kurii, wszystkich kapłanów z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, aby zechcieli oddać część swoich środków na potrzeby wsparcia. Następnie podobny list skierowałem do wszystkich kapłanów (...), zebraliśmy sumę ponad 70 tys. zł - wyjaśnił arcybiskup Wojda i dodał, iż z części pieniędzy kupionych zostało 5 tys. maseczek, które przekazano białostockim bezdomnym.

Podkreślił, że druga część zebranej sumy - 25 tys. zł - przekazano Centrum Administracyjnemu Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem.

Do wsparcia Domu Dziecka w Krasnem włączył się także Zarząd Województwa Podlaskiego. Marszałek Artur Kosicki dostarczył 80 litrów płynu dezynfekcyjnego, 300 sztuk maseczek jednorazowych i 300 maseczek wielokrotnego użytku.

- Proszę pamiętać, że będziecie mogli jako Dom Dziecka zawsze na nas liczyć, jako na Zarząd Województwa oraz radnych – podkreślił marszałek.

Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski dziękując darczyńcom za pomoc materialną, podkreślił że w tych trudnych czasach przydaje się każde wsparcie.

 

Zastępca dyrektora Domu Dziecka w Krasnem Grażyna Zimnoch poinformowała, że pieniądze będą wykorzystane podczas wakacji oraz na remont Rodzinnego Domu Dziecka, a płyny i środki do dezynfekcji będą wykorzystane dla ochrony zdrowia podopiecznych i wszystkich pracowników placówki.

 

Centrum im. Janusza Korczaka w Krasnem pełni funkcję socjalizacyjną i interwencyjną (w sytuacjach nagłych). W praktyce oznacza to, że każde dziecko potrzebujące pomocy, może samo lub z każdą osobą dorosłą, przyjść o dowolnej porze do placówki i otrzyma tam pomoc.

Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową, a organem prowadzącym jest Powiat Białostocki. W Krasnem jest miejsce dla 52 wychowanków, w tej chwili jest tam 48 dzieci.

 

(za wrotapodlasia.pl)