IMPREZY CYKLICZNE - Czarna Białostocka

Dodana: 10 sierpień 2016 13:19

styczeń
Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych
Organizator: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
Miejsce: Dom Kultury, ul. Kościelna 8 
Występy kapel, zespołów i teatrów obrzędowych przypominających dawne zwyczaje bożonarodzeniowe i ludowe, tradycje kolędnicze.

styczen

styczen

maj 
Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej i Żołnierskiej Osób Niepełnosprawnych „O Czarną Różę”. 
Organizator: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Czarnej Białostockiej 
Miejsce: Dom Kultury, ul. Kościelna 8 
Prezentacja pieśni patriotycznej i żołnierskiej przez osoby niepełnosprawne - recytatorów, solistów i zespoły wokalne z terenu powiatu białostockiego. Dobra okazja do integracji środowiska i zaprezentowania się szerszej publiczności, doskonalenia sztuki wokalnej oraz podtrzymania tradycji narodowej.

maj

maj 
Podlaskie Spotkania Akordeonowe 
Organizator: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
Miejsce: Dom Kultury, ul. Kościelna 8 
Spotkanie akordeonistów i sympatyków muzyki akordeonowej z terenu Polski, którego celem jest wymiana doświadczeń, doskonalenie warsztatu, zaprezentowanie dorobku artystycznego solistów i zespołów, a przede wszystkim popularyzacja gry na akordeonie szerszej publiczności. Pierwszego dnia odbywają się warsztaty połączone z prezentacją akordeonu, zakończone koncertem. Dzień drugi to biesiada przy muzyce akordeonowej w „Karczmie za płotem”.

maj

lipiec 
Dni Czarnej Białostockiej 
Organizator: Dom Kultury, Gmina Czarna Białostocka
Miejsce: Dom Kultury, ul. Kościelna 8, Plac Miejski, 
W trakcie obchodów przewidziano szereg imprez towarzyszących na terenie miasta. Nie zabraknie dobrej muzyki, wystaw, pokazów, prezentacji i możliwości wspólnej zabawy. W ciągu trzech dni znajdą coś dla siebie zarówno miłośnicy kapel ludowych i zespołów folklorystycznych, miłośnicy muzyki poważnej czy też disco polo.

lipiec

lipiec

lipiec 
Podlaska Oktawa Kultur
Organizator: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej, WOAK Białystok, Gmina Czarna Białostocka 
Miejsce: Plac Miejski 
Występy polskich zespołów ludowych i folkowych. Zwieńczeniem koncertu - prezentacje gości z różnych regionów świata z tradycyjnymi tańcami, najciekawszymi narodowymi pieśniami lirycznymi i obrzędowymi w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur.

lipiec

Lipiec
VII Ogólnopolski Plener Fotograficzny
Organizator: Dom Kultury; Klub Fotografii Artystycznej i Przyrodniczej „Pryzmat”
Miejsce: Centrum Rękodzieła w Niemczynie
Przez kilka dni grupa fotografików utrwala w kadrze najpiękniejsze miejsca w okolicy i upływający czas. Efekty Pleneru można oglądać w październiku podczas wystawy w Domu Kultury.

lipiec

sierpień
W Gościnie u Świętej Rodziny - Piknik 
Organizator: Parafia pw. Św. Rodziny w Czarnej Białostockiej 
Miejsce: Plac przy kościele pw. Św. Rodziny 
Konkursy, gry zabawy dla wszystkich mieszkańców, występy zespołów i swojskie jadło. Organizatorzy, co roku przygotowują nowe atrakcje.

sierpień

wrzesień 
Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej 
Organizator: Dom Kultury, Gmina Czarna Białostocka, 
Miejsce: Zalew Wodny „Czapielówka” 
„Hubertus” połączony ze świętem lasu to dobra okazja do spotkań nie tylko myśliwych, ale wspólnej zabawy. W sposób przystępny publiczność poznaje tradycję i elementy piękna polskiego łowiectwa poprzez prelekcje podczas sympozjum naukowego, wystawy tematyczne, pokazy. Pierwszego dnia myśliwi z kół łowieckich konkurują w zawodach strzeleckich, zaś drugiego – nad zalewem Czapielówka prezentują się zespoły muzyki myśliwskiej i kapele biesiadne, rzemieślnicy i producenci regionalnej żywności z terenu Podlasia oferują swoje produkty.

wrzesien

wrzesień
Ogólnopolski Plener Malarski „Barwy Niemczyna” 
Organizator: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej 
Miejsce: Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie, Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
W plenerze biorą udział artyści mający w swoim dorobku wiele wystaw krajowych i zagranicznych, utrwalają piękno i urokliwe miejsca w naszej okolicy. Efekt tygodniowego pleneru można obejrzeć na poplenerowej wystawie w Domu Kultury

wrzesien

grudzień
Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Gwiazda Betlejemska"
Organizator: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM 
Miejsce: Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego 9
Przegląd twórczości artystycznej - prac tematycznie związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia wykonanych różnymi technikami przez osoby niepełnosprawne z terenu powiatu białostockiego