Atrakcje turystyczne w Gminie Poświętne

Dodana: 10 sierpień 2016 11:55

Uroczysko Siudymach i dąb Rudosław z Podlasia - część lasu między Pietkowem i Daniłowem. Teren ostoi licznie występującej zwierzyny leśnej. Na uroczysku rośnie prawdziwy wielowiekowy okaz – ponad pięćsetletni dąb Rudosław z Podlasia. Lasy Pietkowskie i Ośrodek Edukacji Leśnej „Cyraneczka” - położone są w dolinie Narwi, na skraju rozległego torfowiska o nazwie „Bagno Filipy”. Teren stawów to obszar Natura 2000-„Doliny Górnej Narwi”, który stanowi Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków oraz „Ostoi w Dolinie Górnej Narwi”, powołanej jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk. Stawy leżą w odległości około 2 km od Pietkowa. Powstały na przełomie XIX i XX wieku, nazwane są imionami dzieci hrabiów Starzeńskich. 

Park Podworski w Pietkowie - kompozycja powstała jeszcze w XV wieku. Należy on do tych przyrodniczych obszarów zurbanizowanych, który zachował ślady dawnej doskonałości kompozycyjnej pozostał układ wnętrz, część dróg oraz kompozycja alej. W parku występuje bardzo wiele ciekawych roślin. Wśród nich wiele rzadko występujących, takich jak: lipa amerykańska, buk zwyczajny odmiany czerwonolistnej, iglicznia trójcieniowa czy skrzydłoorzech kanadyjski. Większość starych drzew pochodzi jeszcze  z XVIII – XIX wieku. Las Zwierzyniec i bobrowe żeremia - leżą w pobliżu Pietkowa przy drodze Pietkowo – Wilkowo. Obelisk upamiętniający pacyfikację wsi Łukawica w czasie powstania styczniowego 1863 r. - obelisk usytuowany jest na łące, na której zgromadzeni mieszkańcy czekali na rozkaz spalenia swoich domów i marszu na Sybir w październiku 1863 r. Kamienie wokół obelisku upamiętniają również inne podobne miejsca na Podlasiu. Kwatera Główna Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich – mieści się w nieczynnej szkole podstawowej w Pietkowie. W majątku hrabiny Komar – Krasickiej w 1918 r. formował się pułk kawalerii. Stąd ułani wyruszali na front wojny polsko – bolszewickiej w roku 1920. Chlubną kartę zapisali też we wrześniu 1939 roku. Tradycje 10 Pułku kultywuje Grupa Rekonstrukcji Historycznej, Stowarzyszenie „Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich”, która ma kwaterę główną w budynku dawnej szkoły. Tu mieści się muzeum regionalne i muzeum poświęcone pamięci 10 Pułku Ułanów Litewskich. Prywatny zbiór Karola Sienkiewicza – Poświętne 41 - specjalna izba poświęcona historii, w której można znaleźć eksponaty wojskowe oraz dawne sprzęty gospodarstwa domowego. W zbiorach znajdują się m.in. łuski pocisków artyleryjskich z II wojny światowej, magazynek od ręcznego karabinu maszynowego, złamana szabla ułańska, szwedzka kuchenka polowa, bagnety pochodzące z wielu krajów z okresu I wojny światowej, mundur porucznika kawalerii i milicjanta oraz kilka motorów. Rodzina Karola Sienkiewicza od wielu lat związana jest z ochotniczą strażą pożarną, a wielu jej członków było strażakami. Dlatego też w zbiorach można obejrzeć dawny sprzęt strażacki, np.: pompę wodną, syrenę alarmową z czasów I oraz II wojny światowej, drabinę strażacką oraz toporki z lat 70-tych XX wieku. Każdy zainteresowany powinien przed swoim przyjazdem skontaktować się z właścicielem zbioru w celu ustalenia godzin wizyty.     Żołnierskie mogiły Liza Stara - w okolicach Lizy, 3 czerwca 1943 roku, Armia Krajowa stoczyła bój z Niemcami. Podczas walki zginęli: Stanisław Marczak ps. „Granit”. Jan Guzik i Marian Ostrowski. Na pamiątkę tamtych wydarzeń i śmierci, na skraju wsi ustawiono pomnik.

Poświętne (cmentarz) – symboliczny grób znanego Polsce „Huzara” – Kazimierza Kamieńskiego, żołnierza wyklętego. Jego grobu nigdy nie odnaleziono. Na tym samym cmentarzu jest mogiła innego partyzanta – Tadeusza Westfala pseudonim „Karaś”.

Wiejskie krzyże i kapliczki

W gminie licznie występują krzyże i kapliczki przydrożne, np. murowana kapliczka z XVIII wieku zwana Latarnią Zmarłych usytuowana przy drodze z Pietkowa do Kamiennego Dworu. Krzyże stoją zwykle tuż przy drodze. Najciekawsze są w miejscowościach: Poświętne, Brzozowo Korabie, Brzozowo Antonie. Te dzieła sztuki ludowej są bardzo ważne dla mieszkańców, to koło nich w latach siedemdziesiątych XIX w. odprawiano majowe nabożeństwa. Dziś kultywuje się ten  zwyczaj na terenie gminy.

Wiejskie krzyże i kapliczki

ZABYTKI

Plebania rzymskokatolicka z II połowy XVIII wieku w Pietkowie wpisana do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 25.08.1995 roku pod pozycją WKZ 5340/13/95, nr rej. 803

ZABYTKI

Park podworski z XVIII wieku w Pietkowie wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 21.10.1077 roku pod pozycją WKZ 5340/26/77, nr rej. 41.

ZABYTKI

Grób hrabiów Starzeńskich z początku XVIII w. na cmentarzu rzymskokatolickim w Pietkowie wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 30.12.1987 roku pod pozycją WKZ 5340/22/87, nr rej. 662.

ZABYTKI

Wiatrak koźlak, drewniany z 1875 roku we wsi Brzozowo Chrzczony wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 20.03.1979 roku pod pozycją WKZ 5340/13/79, nr rej. 437.

ZABYTKI

Ceglany neogotycki kościół  z początków XX wieku (1906 – 1907 r.) w Poświętnem, wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 11.03.2009 roku  pod nr: A -226. Przy kościele znajduje się również ogrodzenie z początku XX w. wpisane do rejestru zabytków pod nr. A - 226 z dnia 11.03.2009 r.

SPORT, REKREACJA, KULTURA, SPORT

Boisko „Orlik” – usytuowany przy Zespole Szkół w Poświętnem. Kompleks boisk: do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy; boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, tenis) wraz z wyposażeniem i nawierzchnią syntetyczną. Miejsce chętnie odwiedzane przez młodzież całej gminy.

SPORT, REKREACJA, KULTURA, SPORT

Boisko pełnowymiarowe – funkcjonujące przy Zespole Szkół w Poświętnem, służy do gry w piłkę nożną miejscowemu zespołowi UKS Orkan Poświętne. Ma dobrze utrzymaną nawierzchnię trawiastą. Od kilku lat na tym boisku urządzane są gminne zawody ochotniczych straży pożarnych i festyn rodzinny.

Centrum wsi Pietkowo - publiczny skwer wiejski wraz z obiektami małej architektury, wyposażony w ławeczki jest doskonałym miejscem wypoczynku starszych i dzieci. Młodzież ma tu doskonałe miejsce do jazdy na rolkach.

Plac zabaw w Gołębiach - miejsce zabaw dzieci oraz odpoczynku i rekreacji dorosłych. Z placu zabaw mogą korzystać mieszkańcy nie tylko Gołębi i Poświętnego, ale także okolicznych wsi. Plac zabaw usytuowany jest w pobliżu miejscowej szkoły i wyposażony w huśtawki, zjeżdżalnie, sprężynowce, ławeczki.

SPORT, REKREACJA, KULTURA, SPORT

Konna ujeżdżalnia w Pietkowie – Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich stacjonujący w Pietkowie wykorzystuje dawne boisko sportowe przy nieczynnej szkole podstawowej na potrzeby jazdy konnej. Uczy się tu sztuki jeździeckiej dzieci i młodzież z terenu nie tylko gminy Poświętne. Jazda konna prowadzona jest pod okiem instruktorów jeździectwa. Tu też swoje ćwiczenia mają ułani – członkowie szwadronu. (tel. 602 48 11 44)

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem jest instytucją kultury działającą na terenie gminy Poświętne, której zadaniem jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych lokalnej społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. Biblioteka współpracuje z instytucjami funkcjonującymi na terenie gminy, tj. Zespołem Szkół w Poświętnem, biblioteką szkolną, OSP w Poświętnem i Pietkowie, UKS Orkan w Poświętnem, Szwadronem Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Pietkowie. Biblioteka pozyskuje fundusze pozabudżetowe na realizację róznorodnych projektów  skierowanych do lokalnej społeczności. Świetlice wiejskie - organizuje się w nich uroczystości rodzinne typu: chrzciny, wesela, przyjęcia komunijne. Na terenie gminy Poświętne kluby i świetlice wiejskie zlokalizowane są w miejscowościach: Brzozowo Panki, Brzozowo Stare, Grochy, Kamińskie Jaśki, Liza Nowa, Liza Stara, Poświętne, Wilkowo Stare, Pietkowo, Porośl Wojsławy oraz Zdrody Nowe.

Klub Euforia - lokal rozrywkowy działajacy w Pietkowie, do dyspozycji gości przeznaczone są dwa niezależne parkiety muzyczne, trzy bary i około 300 miejsc siedzących, 2 parkingi przy klubie w tym jeden płatny ogrodzony, ogródek letni.