Zakończenie roku szkolnego w łapskim ZSM

Dodana: 24 czerwiec 2019 11:34

Tegoroczna uroczystość zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach przebiegała pod hasłem wyróżnień, certyfikatów, świadectw, zaświadczeń i nagród! Było ich naprawdę dużo, co tylko potwierdza, że uczniowie łapskiej szkoły są aktywni i chętnie zdobywają nowe doświadczenia, ale także i to, że mają takie możliwości.  Aż 14 uczniów uzyskało świadectwo z wyróżnieniem, a 25 zdobyło stypendium Starosty Powiatu Białostockiego.  Ponadto wręczonych zostało ponad 50 certyfikatów i świadectw, potwierdzających uzyskane kwalifikacje i uprawnienia.

Obecni na uroczystości zaproszeni goście wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe i dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach Krzysztof Dobkowski w krótkich słowach skierowanych do młodzieży, gratulowali jej osiągnięć.  Nie zabrakło także ciepłych słów od dyrektor Doroty Kondratiuk, skierowanych do całej społeczności szkolnej. Miłą atmosferę ostatniego w tym roku szkolnym spotkania dopełniła prezentacja „Dla każdego coś dobrego”, na serio i żartobliwie podsumowująca rok szkolny 2018/2019. Przygotowała ją specjalnie na tę okazję wicedyrektor Barbara Łabęcka. Z kolei pan Janusz Jamiołkowski przygotował z myślą o uczniach wierszowany utwór, w którym życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.