X Targi Edukacyjno-Zawodowe w ZSM im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

Dodana: 30 czerwiec 2016 13:13

przemowa

Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć

Demostenes

 

16 marca 2016 roku w ZSM w  Łapach odbyły się X Targi Edukacyjno-Zawodowe, których głównym celem  była pomoc uczniom klas maturalnych i zasadniczej szkoły zawodowej w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Spotkanie uświetnili swoim uczestnictwem, m.in.:

- Wicestarosta Powiatu Białostockiego Pani Jolanta Den ,

- Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego Zenon Żukowski,

- radni Powiatu Białostockiego Pan Krzysztof Gołaszewski i Pan Henryk Suchocki,

- Burmistrz Łap Pani Urszula Jabłońska,

- Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku Pan Eugeniusz Mróczyński.

Przyszłość zawodowa młodzieży leży również na sercu lokalnych przedsiębiorców, reprezentowanych na Targach m.in. przez Panią Alicję Gryglewską – wiceprezesa PSS „Społem” w Łapach, Pana Antoniego Żdanuka – prezesa Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach, Pana Karola Zadykowicza – Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego „Promotech” w Łapach, Pana Sławomira Kiejzika – dyrektora firmy „Eltron”

Dzięki wspólnemu spotkaniu podczas Targów młodzież zobaczyła, jak wiele osób zauważa, rozumie i próbuje współdziałać, aby rozwiązać problemy młodych ludzi na niełatwym rynku pracy. Uczniowie wierzą w to, że mogą wiele osiągnąć i tworzyć plan na lepszą przyszłość.

Targi są przedsięwzięciem podsumowującym cykl spotkań w ramach

tzw. DNI KARIERY 2016.

Chcąc ułatwić uczniom planowanie ich przyszłości, zorganizowano:

  • zajęcia warsztatowo – diagnostyczne „Moje predyspozycje – wyszukiwanie mocnych stron” – testy ułatwiające podjęcie decyzji edukacyjnych.
  • Warsztaty - „Urząd pracy – aktywnie wspiera absolwenta na rynku pracy”.
  •  Warsztaty - „Jak szukać pracy w kraju i za granicą?”.
  •  „Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości szkołą kształcącą praktyków”.
  • Warsztaty - „Kompetencje miękkie, czyli jak skutecznie prezentować się w czasie egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych?”.
  • Spotkanie - „Prezentacja oferty dedykowanej” – Uniwersytet w Białymstoku.
  • Spotkanie -  „Prezentacja oferty dedykowanej” – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
  • Warsztaty z autoprezentacji „Znam swój fach, czyli zrobię sobie reklamę”.

Uczniowie mogli również zapoznać się z ofertą uczelni, szkół i instytucji doradczych, które na stanowiskach wystawienniczych promowały własne formy działalności i sukcesy. Dowiedzieli się także w jaki sposób partnerzy szkoły, czyli różne uczelnie, zakłady pracy i instytucje doradcze podążały od ambicji i zaangażowania przez działalność i kreatywność do sukcesów i mądrego partnerstwa.